Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Χρέος,Τα πρώτα 5.000 χρόνια: Βιβλιοπαρουσίαση στη Μυτιλήνη

Βιβλιοπαρουσίαση - Συζήτηση

David Graeber, Χρέος: Τα πρώτα 5.000 χρόνια

Ομιλητές:
Θεόδωρος Παραδέλλης
Μιχάλης Ψημίτης
Σπύρος Κουρούκλης

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, 7 μ.μ.
«Δίαυλος», Λαδάδικα, Μυτιλήνη

Διοργάνωση
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ»
Εκδόσεις Στάσει Εκπίπτοντες