Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Η βούληση του λαού: Βιβλιοπαρουσίαση στη Μυτιλήνη


Βιβλιοπαρουσίαση - Συζήτηση

Eduardo Colombo: Η βούληση του λαού 

Κυριακή 1 Μαρτίου, 6 μ.μ.

Κατάληψη στο Μπίνειο
Φαωνος & Χαρ. Τρικούπη, Μυτιλήνη